Curriculum vitae

Osobní údaje:

Jméno a příjmení: David Kalhous
Adresa: Hradecká 573, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Kontaktní údaje: Historický ústav FF MU, Arne Nováka 1, 60200 Brno
Mobil: +420 733 189 645
E-mail: kalha@centrum.cz
Státní příslušnost: ČR
Narozen: 30. 5 1978 v Hradci Králové

Studium:

Magisterské

1996-2001 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Obory: Historie – PVH
Magisterská zkouška: 21.6. 2001, s vyznamenáním
Mgr. práce: Mocenský obraz středovýchodní Evropy za vlády Vratislava II. (vedoucí práce: doc. PhDr. Martin Wihoda, PhD.; oponent doc. mgr. Libor Jan, PhD.)

Doktorské

2001-2006 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Obor: české dějiny
Specializace: středověk
Doktorská zkouška: 21. 6. 2006
Disertační práce: Kristiánova legenda a počátky českého politického myšlení (odevzdáno 1. 4. 2005)(vedoucí práce: doc. PhDr. Martin Wihoda, PhD.;oponenti: PhDr. Dušan Třeštík, CSc.; prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.)

Jazykové znalosti:

Německy – C2 (Oberstuffe) 2007
Anglicky – zkouška v rámci doktorského studia 2002
Latinsky – zkouška z klasické a středověké latiny v rámci magisterského
studia, 1997, 1999
Polsky – pasivně
Rusky – pasivně
Francouzsky – pasivně

Přehled zaměstnání:

1. 1. 2001-30. 6. 2001: archivář SOkA Semily
1. 7. 2004-30. 6. 2005: vědecký pracovník ArÚ AV ČR Brno
1. 1. 2005-dosud: vědecký pracovník Výzkumného centra pro dějiny střední Evropy při HÚ FF MU

Účast na projektech:

2001-2004 Německá medievistika v českých zemích do roku 1945 LN00A041; spolupráce s Centrem medievistických studií)
2002 Přemyslovské hradiště Stará Boleslav: role a postavení v raném přemyslovském státě (GA ČR 404/99/1060, 1999-2001; GA404/03/0365; spolupráce s Archeologickými ústavy AV ČR Praha a Brno)
2005- Stát, státnost a rituály v přemyslovských Čechách (plnění výzkumného záměru; doc. Martin Wihoda, Ph.D. – HÚ FF MU)
2005-2007 Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě v archeologických pramenech (GA ČR 404/05/2671; spolupráce s Archeologickými ústavy AV ČR v Praze a v Brně)

Akademické stáže:

1. 10. 2006-31. 3. 2007: Univerzita Kostnice

Výuka:

PVH pro archeology
751: počátek středověku?
Hnězdno roku 1000: historie jednoho dne
Jaromír-Gebhard: biskup 11. věku
Hlavní stránka