Curriculum vitae

Canonicus Wyssegradensis

Text jednoho z Kosmových pokračovatelů, Kanovníka Vyšehradského, podle rkp. G 5 a rkp. Donauschingen 697 (Text of Canonicus Wyssegradenssis (cca. 1140) acording msc. G5 (Prague Castle) and Donauschingen 697

SVATOVÁCLAVSKÉ LEGENDY (MEDDIEVAL LEGENDS ABOUT ST.WENCESLAS):

Tzv. bavorská redakce Crescente fide Christiana (nejstarší rkp. z 11. stol.) (So called Bavarian redaction of Crescente fide Christiana: oldest msc. from 11th c., probably from 10th c.)
Tzv. česká redakce Crescente fide Christiana (nejstarší rkp. z 12. stol.) (So called Bohemian redaction of Crescente fide Christiana: oldest msc. from 12th c.)
Gumpoldova legenda (nejstarší rukopis z poč. 11. stol. (Gumpold Legend: oldest msc. from the Beginning of 11th c.)
Stema ludmilských, václavských a cyrilometodějských legend dle J. Dobrovského a jeho následovníků. (Relations between Legends about St. Wenceslas, St. Ludmila, St. Cyrillus and Methodius acording Josef Dobrovský (1753-1829).)
Stema ludmilských, václavských a cyrilometodějských legend dle J. Pekaře. (Relations between Legends about St. Wenceslas, St. Ludmila, St. Cyrillus and Methodius acording Josef Pekař (1870-1937).)
Stema ludmilských, václavských a cyrilometodějských legend dle V. Chaloupeckého. (Relations between Legends about St. Wenceslas, St. Ludmila, St. Cyrillus and Methodius acording Václav Chaloupecký (1882-1952).)
Stema ludmilských a václavských legend dle R. Urbánka. (Relations between Legends about St. Wenceslas and St. Ludmila acording Rudolf Urbánek (1877-1966).)
Stema ludmilských a václavských legend dle D. Třeštíka. (Relations between Legends about St. Wenceslas and St. Ludmila acording Dušan Třeštík (1933-2007).)
Homepage